AKTYWNA DZIESIĄTKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-112/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 108182,19

Wydatki kwalifikowalne: 108182,19

Dofinansowanie: 96992,05

Dofinansowanie UE: 91954,86

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461336895

Kod pocztowy: 20-201

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

gfr wzor, miasto obwodowe nad bugiem białoruś, urząd pracy mińsk mazowiecki dotacje, marszałkowski urząd wojewódzki, osobie, katalog 9 2019

yyyyy