„Aktywna nauka – lepsza przyszłość”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-010/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Gmina: Mirzec

Wartość ogółem: 107928,48

Wydatki kwalifikowalne: 107928,48

Dofinansowanie: 107928,48

Dofinansowanie UE: 91739,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Mirzec/Szkoła Podstawowa w Gadce

NIP beneficjenta: 6641517390

Kod pocztowy: 27-220

Miejscowość: Mirzec Stary

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/15/2012

miejscowy plan rewitalizacji, dotacje na zakup maszyn 2021, przedszkole błażowa, wrocław, gliniana 20/22, wrocław, m. wrocław, dolnośląskie, polska, fundusz własności pracowniczej pkp gdzie sprzedać, biznes na start, urzad pracy kluczbork, nowe wytyczne 28.04, 139 promyk nadziei, urząd gminy grunwald

yyyyy