Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-196/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Łaszczów

Wartość ogółem: 105887,4

Wydatki kwalifikowalne: 105887,4

Dofinansowanie: 105887,4

Dofinansowanie UE: 90004,29

Nazwa beneficjenta: Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie

NIP beneficjenta: 9211681622

Kod pocztowy: 22-650

Miejscowość: Łaszczów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

uprawnienia sep do 1 kv, fundusz odbudowy kiedy głosowanie, ds. do spraw, zaczarowane, wskaż liczbę której 4 jest równe 8, sm południe sosnowiec, organizacje rządowe, anna żórawska gdynia, wykaz beneficjentów dopłat bezpośrednich 2017, blicharski travel, przeprowadza go ankieter wśród przechodniów, ile czasu idzie przekaz pocztowy pieniężny z zus, nieruchomości okonek, pup stalowa wola praca, bydło białogrzbiete

yyyyy