„Aktywne dzieciństwo szansą na sukces – zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich Gminy Węgorzyno”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-012/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Węgorzyno

Wartość ogółem: 622438

Wydatki kwalifikowalne: 622438

Dofinansowanie: 559738

Dofinansowanie UE: 529072,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Węgorzyno

NIP beneficjenta: 8541001653

Kod pocztowy: 73-155

Miejscowość: Węgorzyno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

rzecz na c, kurs euro archiwalny, badanie przesiewowe słuchu, działalność na krusie dotację, 3775 brutto ile to netto, fundacja rozwoju przedsiębiorczości, aktualnosci złotowa, polska w ue od kiedy, 3 filary

yyyyy