Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin – III edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-013/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Niemodlin

Wartość ogółem: 351682,3

Wydatki kwalifikowalne: 351682,3

Dofinansowanie: 346407,07

Dofinansowanie UE: 298929,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemodlin

NIP beneficjenta: 9910316271

Kod pocztowy: 49-100

Miejscowość: Niemodlin

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

fundusze na rozwój firmy, kody pkd 2018 pdf, msp 9 maja, duzy jez, zielone ściany w ogrodzie, pozostając, współpracy list intencyjny wzór do pobrania, pup przemyśl praca, wodna 23a, urzad skarbowy warszawa, www.gov.pl/szczepimysie/punkty-szczepien

yyyyy

Dodaj komentarz