Aktywne przedszkolaki w gminie Łubniany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-008/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łubniany

Wartość ogółem: 176743

Wydatki kwalifikowalne: 176743

Dofinansowanie: 150231,55

Dofinansowanie UE: 150231,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Łubniany/ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

NIP beneficjenta: 9910344913

Kod pocztowy: 46-024

Miejscowość: Łubniany

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

powiatowy urząd pracy gdańsk, określ kursy jachtów, rozmowa coachingowa przykład, www.multimedia, zaliczka .pl, cannabis clinic warszawa, wroclaw olsztyn pkp, wartość zamówienia publicznego, ceglany gzyms na którym siedzi gołąb, 2lo wloclawek, tarcza antykryzysowa 2022 dla samozatrudnionych, klodzko 24 eu, ministerstwo energetyki, długość linii kolejowych w polsce 2016, zus i krus czy lata pracy się sumują 2017, nabor.pl, nazwy polski, na schemacie przedstawiono jak rewolucja przemysłowa zmieniła europę, państwo europejskie

yyyyy