Aktywne Przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-022/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Pokój

Wartość ogółem: 156977

Wydatki kwalifikowalne: 156977

Dofinansowanie: 154622,34

Dofinansowanie UE: 133430,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Pokój

NIP beneficjenta: 7521359322

Kod pocztowy: 46-034

Miejscowość: Pokój

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski / Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/6/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

na, michał niemyjski, droga 747, sm 102 substancja, ooś, emeryt definicja, karty euro 2021, zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym, stan po koce potocznie, covid 9 grudnia 2021, ilość województw w polsce, zachodniopomorski bank ofert pracy dla nauczycieli

yyyyy