Aktywni uczniowie+kompetentni nauczyciele=szkoła rownych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-247/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 249080,3

Wydatki kwalifikowalne: 249080,3

Dofinansowanie: 218900,3

Dofinansowanie UE: 211718,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Głogów Małopolski/Zespół Szkół w Przewrotnem

NIP beneficjenta: 8133079430

Kod pocztowy: 36-003

Miejscowość: Przewrotne

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

na wspólnej odcinek 3278, pup elbląg staże, ultratech przemyśl, podmioty powiązane definicja, pyrzyce restauracje, kartuzy urząd pracy, toruń województwo, 17 tysięcy kroków ile to kilometrów, wypowiedzenie umowy żłobek prywatny wzór doc

yyyyy