Aktywni w szkole, aktywni w życiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-047/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Mszana

Wartość ogółem: 304657,18

Wydatki kwalifikowalne: 304657,18

Dofinansowanie: 258958,6

Dofinansowanie UE: 258958,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Mszana / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

NIP beneficjenta: 6472480921

Kod pocztowy: 44-323

Miejscowość: Połomia

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zwm 5, genes sokółka, uzupełnij definicję people who live around you are your, 400 plus gov, gorlicka kruk, praca doradca zawodowy pomorskie, bralin, wyodrębnioną ewidencja księgowa wzór, harmonogram prow 2022, 998 wm, pce koscian, dofinansowanie do kursow, przedsiebiorca

yyyyy