Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-058/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina:

Wartość ogółem: 185964,55

Wydatki kwalifikowalne: 185964,55

Dofinansowanie: 158069,87

Dofinansowanie UE: 158069,87

Nazwa beneficjenta: Powiat Bielski

NIP beneficjenta: 9372185644

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urzędy warszawa, praca kazimierz biskupi, nie stosowanie, technologie przyjazne środowisku, dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy, własny biznes 2019, nauka angielskiego forum, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, narzędzie do pielenia krzyżówka, nowy rok szkolny, kosowo gruzja typy, rozporządzenie 15 grudnia 2021, dofinansowanie de minimis, lista obecnosci staz, nieodwracalne 2002 cda, urząd skarbowy wnioski

yyyyy