Aktywnie poznaję świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-082/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Olesno

Wartość ogółem: 399842

Wydatki kwalifikowalne: 399842

Dofinansowanie: 399842

Dofinansowanie UE: 339865,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Olesno

NIP beneficjenta: 5761562352

Kod pocztowy: 46-300

Miejscowość: Olesno

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/10/2010

co to ngo, babcia plus 2022, gdzie jest euro 2021 w jakim kraju, nieruchomości mazowieckie, przychód definicja, rade, uzupełnij notatkę dotyczącą cech reportażu informacjami wybranymi z podanych, opera dla windows xp, grupa aktywni kraków, sprawdzimy, wyeliminowanie, jaka przeglądarka na windows 10, budowa metra trocka, ok omw 1722 b 17 l, eksport bezpośredni, szkoła podstawowa w rykoszynie, rozprawa sądowa przebieg, ustawa o braku odpowiedzialności urzędników, kraje unii europejskiej, dofinansowanie do żłobka dla kogo, na podstawie fotografii doświadczenia chemicznego badanie właściwości benzyny

yyyyy