Aktywność, nauka, zabawa – program zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Praszka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-035/08-05

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Praszka

Wartość ogółem: 344832

Wydatki kwalifikowalne: 344832

Dofinansowanie: 344832

Dofinansowanie UE: 293107,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Praszka

NIP beneficjenta: 5761487260

Kod pocztowy: 46-320

Miejscowość: Praszka

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010

biznes.gov, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021, ukraina karpaty, wszystkie stworzenia duże i małe cda, hurtownia alkoholi sochaczew, wiadomosvi, bośnia ukraina, średni wzrost polska, www kujawsko pomorskie pl, zs34 bydgoszcz, jak zrobic pierwszy krok, cosmetica łomża, zlecenie wynajmu mieszkania agencji, sp książnice, dotacja na założenie firmy 2022, kuke finance, dotacje z urzędu pracy na założenie firmy, strategia rozwoju lokalnego definicja

yyyyy