Aktywność szansą lepszego jutra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-213/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Czyżew-Osada

Wartość ogółem: 616354

Wydatki kwalifikowalne: 616354

Dofinansowanie: 616354

Dofinansowanie UE: 523900,9

Nazwa beneficjenta: Miasto Czyżew

NIP beneficjenta: 7221590541

Kod pocztowy: 18-220

Miejscowość: Czyżew

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat ostrowski / Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zasady euro 2021, miesięczne koszty utrzymania osoby dorosłej 2020, umowa in blanco, pwsz tbg plan, solidarności, wskazane po angielsku, kantor manufaktura, deichmann zakopianka, pup opole pl, nabor kraśnik, klasyfikacja środków trwałych 2020, ekspres okna siemianowice, harmonogram wypłat 500 warszawa ursynów 2021, dotacje unijne 2021: dla rolników

yyyyy