Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansą na przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-039/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Kornowac

Wartość ogółem: 90000

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Gmina Kornowac

NIP beneficjenta: 6422492543

Kod pocztowy: 44-285

Miejscowość: Kornowac

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

dotacja na otwarcie działalności gospodarczej, ing lokaty 2019, plus biskupiec, uczestnik pielgrzymki krzyżówka, jak piszemy nie bardzo, uniejow baseny, pożyczka portal, list intencyjny wzór dofinansowanie, plan zagospodarowania przestrzennego bytom, promyk nadziei 30, będzie lepiej tekst, czy można wykorzystać bon turystyczny po ukończeniu 18 lat, pgnig infolinia, granty dla stowarzyszeń 2019, fundusz spójności pdf, uzasadnienie decyzji wzór, upoważnienie do odbioru korespondencji wzór

yyyyy