Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-086/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Wartość ogółem: 114170

Wydatki kwalifikowalne: 114170

Dofinansowanie: 111170

Dofinansowanie UE: 97044,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrzyniewo Duże/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie

NIP beneficjenta: 9661844107

Kod pocztowy: 16-002

Miejscowość: Dobrzyniewo Duże

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

zlecenie wynajmu mieszkania agencji, specjalista od osuszania gruntów, przeglądarka nie otwiera stron, uw olsztyn, www.krotoszynska.pl, asystent osoby niepełnosprawnej stawka godzinowa, chrobrego 2 wałbrzych, specjalizacje priorytetowe 2022

yyyyy