ALE Sąsiedzi!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-165/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Wartość ogółem: 208682

Wydatki kwalifikowalne: 208682

Dofinansowanie: 192482

Dofinansowanie UE: 177379,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrzyniewo Duże/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

NIP beneficjenta: 9661844107

Kod pocztowy: 16-002

Miejscowość: Dobrzyniewo Duże

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

sjo pw logowanie, silnik 24v, break the code katowice, i, dysplazją jelita grubego, prezentacja o polsce, 11 lipiec, ekstrakcji

yyyyy