Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-148/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Mysłakowice

Wartość ogółem: 134659,25

Wydatki kwalifikowalne: 134659,25

Dofinansowanie: 134659,25

Dofinansowanie UE: 114460,36

Nazwa beneficjenta: Szkolenia z Pasją Jarosław Zagórny

NIP beneficjenta: 8971596525

Kod pocztowy: 58-302

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

tunel pod swina, stypendium stażowe, starostwo strzelce opolskie, migowy słowa, co oznaczają pojęcia z ramki wpisz je przy odpowiednich wyjaśnieniach, n serwis dla firm, w procesie uwalniania energii ściśle współpracują ze sobą, tomasz bratek, mikro, akapit 5 przeredaguj, pożyczki tarnów, wydatki strukturalne 2014, tynkowanie ściany od strony sąsiada, 4060 brutto ile to netto, tabela wydatkow, informacyjnym

yyyyy