Alternatywa dla przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-051/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łopuszno

Wartość ogółem: 275220

Wydatki kwalifikowalne: 275220

Dofinansowanie: 270420

Dofinansowanie UE: 233937

Nazwa beneficjenta: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

NIP beneficjenta: 9591816613

Kod pocztowy: 25-001

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

obroty firmy jak sprawdzić, www malopolska pl, cd projekt arkusz zleceń, krajowe centrum innowacji pożyczki, programista cnc kurs, fakturowo.pl logowanie, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021 gdynia, dotacja z urzędu pracy, częściowe, publiczne prawo gospodarcze, domy warminsko mazurskie, pieniądze na otwarcie firmy, portale, przedszkole nr 2 gryfice, adresat i nadawca, cse światowid elbląg, magdalena górna

yyyyy