Alternatywna forma wychowania przedszkolnego w Półczynie, wsi Gminy Studzienice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-053/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Studzienice

Wartość ogółem: 125832,27

Wydatki kwalifikowalne: 125832,27

Dofinansowanie: 122057,3

Dofinansowanie UE: 106957,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Studzienice

NIP beneficjenta: 8421663765

Kod pocztowy: 77-143

Miejscowość: Studzienice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

doposażenie stanowiska pracy forum, www.koscierzyna, jak działają fundusze inwestycyjne, artykuł 11, urząd marszałkowski grudziądz, pup leżajsk oferty, międzynarodowy dzień książki 2021, zbigniew tymiński siemiatycze, technik slupsk, skąd unia europejska ma pieniądze, deski z rozbiórki, urząd gminy góra świętej małgorzaty, urząd pracy elbląg, pup sierpc, zabezpieczenia osobiste, sytuacja życiowa, ktore z ponizszych informacji dotyczacych zmyslu dotyku, angielski slownik, europa sa, solidarni w partnerstwie

yyyyy