Angielski w Irlandii-Czemu nie?

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-035/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 152562,04

Wydatki kwalifikowalne: 152562,04

Dofinansowanie: 152562,04

Dofinansowanie UE: 129677,73

Nazwa beneficjenta: II Liceum Ogólnokształcące im. Generała Orlicz-Dreszera w Chełmie

NIP beneficjenta: 5631573067

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008

katarzyna szmigiel, pochylnia dla niepełnosprawnych warunki techniczne, ster na bydgoszcz program 2019, piotr bylina wiek, bip malopolska pl, www gmina wijewo, dz u nr 69 poz 763 z późn zm, czysta architektura pdf, zapalenie stawów stopowych, kursy darmowe, budowa listu, wojciechowska 9a, wzor upowaznienia, austria unia, otwarcie firmy budowlanej, move to ios błąd komunikacji z urządzeniem, koronawirus 1 marzec 2022, kiedy otwarcie sklepow budowlanych, szkolenia cnc, kamienie milowe kpo

yyyyy