Angielskie przedszkole w Redzie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-046/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Reda

Wartość ogółem: 844279,05

Wydatki kwalifikowalne: 844279,05

Dofinansowanie: 818950,67

Dofinansowanie UE: 717637,19

Nazwa beneficjenta: Szkoła Języków Obcych YES!

NIP beneficjenta: 9581316122

Kod pocztowy: 81-391

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

szkolenia komputerowe unijne, wzp poznań, polska skowacja, szpital juliusz rybnik, subwencje płynące z funduszy unijnych, 146 promyk nadziei, dofinansowanie do szkoleń 2021, men gov pl podręczniki, www starachowice eu, szyperska 14 poznań, gimnazjalna 1 warszawa, gdzie zgłosić nieprawidłowości w żłobku, uslugirozwojowe.parp.gov.pl, grzegorz j poseł, buda poseł, kapitalizacja odsetek obciążenie, wsparcie dla firm koronawirus, widoczna żyła przy kostce

yyyyy