ARCYMALCE na starcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-010/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 1199712,87

Wydatki kwalifikowalne: 1199712,87

Dofinansowanie: 1019755,94

Dofinansowanie UE: 1019755,94

Nazwa beneficjenta: JP Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7773154275

Kod pocztowy: 60-185

Miejscowość: Skórzewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

pfron praca, wideo filmy, pierwszy okres-kiedy następny, bryły przedstawione na poniższych rysunkach powstały przez wycięcie, nowa idea, kodeks postępowania administracyjnego dziennik ustaw, waldemar buda dzieci, chopin 2020.pl, potencjał przedsiębiorstwa definicja, agroturystyka opole, starówka toruń, urzad pracy sławno

yyyyy