As- Akademia sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-138/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina:

Wartość ogółem: 71758

Wydatki kwalifikowalne: 71758

Dofinansowanie: 71758

Dofinansowanie UE: 60994,3

Nazwa beneficjenta: Powiat Głogowski

NIP beneficjenta: 6932130595

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

zawodowcy łódzkie, obiekt użyteczności publicznej ustawa, prawo zamówień publicznych 2021 pdf, gospodarki europy, urzad pracy myślenice, pstrąg ojcowski cena, nie dotyczy skrót, apiterapia cena za godzinę, pup poznań praca, bip parp

yyyyy