Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-027/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 345653

Wydatki kwalifikowalne: 345653

Dofinansowanie: 345653

Dofinansowanie UE: 293805,05

Nazwa beneficjenta: Fundacja Dla Dobra Publicznego

NIP beneficjenta: 7491921284

Kod pocztowy: 47-220

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

pulsakowski szczecinek, bilbioteka narodowa, stypendium stażowe 2022, ludowy obyczaj krzyżówka, policja europejska, instytucja, dziedzic podziemia tom 2 pdf, nowe wytyczne covid, kamienica rybnik, imprezy warmia i mazury 2021, praca szamocin, pps.a sledzenie przesyłek, prawo unii europejskiej pdf, plan specjalizacji, pup pulawy pl, kto nadaje numer regon, mr pit formularz informacji xls, kraków, małopolskie, grzegórzki, um bytom wydział komunikacji, przedszkole olkusz, powiatowy urząd pracy głubczyce

yyyyy