Atrakcyjne przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-005/15-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Przygodzice

Wartość ogółem: 870708

Wydatki kwalifikowalne: 870708

Dofinansowanie: 870708

Dofinansowanie UE: 740101,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Przygodzice

NIP beneficjenta: 6222395605

Kod pocztowy: 63-421

Miejscowość: Przygodzice

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/2/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

służby ratownicze cda, jednostki samorządu terytorialnego, firma budowlana lubuskie, przyporządkuj podane niżej prawa człowieka do odpowiednich generacji, dostęp alternatywny przykłady, nakładki związane z wydarzeniem, ile dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, okres referencyjny, leki światłoczułe lista, swiat malucha, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2019, dopisz argumenty do zaprezentowanych tez i przykładów, produkcja tłuszczów roślinnych krzyżówka

yyyyy