Atrakcyjność i nowoczesność w edukacji gwarancją sukcesu naukowego i zawodowego młodzieży uzdolnionej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-195/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 173484

Wydatki kwalifikowalne: 173484

Dofinansowanie: 173484

Dofinansowanie UE: 147461,4

Nazwa beneficjenta: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

NIP beneficjenta: 5631084641

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009

jak piszemy po prostu, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego rzeszów, jakiej odległości w terenie odpowiada 1 cm na poniższej mapie, praca w przedszkolu samorządowym kraków, bi 58 wycofany, mkidn ochrona zabytków, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, samorządy, parafia łagiewniki bytom, uzupełnij tabelę określeniami dotyczącymi organów władzy samorządowej w powiatach i gminach, przedszkole opole, urząd pracy w rawiczu, koronawirus 17 luty 2021, szkoła odc 419

yyyyy