Autor: admin

Powiat kielecki

Razem ku przyszłości – Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachełmie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-012/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Gmina: Zagnańsk Wartość ogółem: 578700…Continue readingRazem ku przyszłości – Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachełmie

Powiat golubsko-dobrzyński

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzynskim – kontynuacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-021/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Wartość ogółem: 979581,2 Wydatki…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzynskim – kontynuacja

Powiat poznański

Specjalistyczne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-035/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Kostrzyn Wartość ogółem: 200965…Continue readingSpecjalistyczne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn