Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-050/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 84000

Wydatki kwalifikowalne: 84000

Dofinansowanie: 84000

Dofinansowanie UE: 71400

Nazwa beneficjenta: Urząd Miasta Ruda Śląska/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej

NIP beneficjenta: 6412215167

Kod pocztowy: 41-705

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

słownik angielskiego na polski, sanatorium przegladarka, prośba o dofinansowanie wzór, czy króliki mogą jeść mlecze, spis. gov. pl logowanie, ostrów wielkopolski liczba mieszkańców, 1970 brutto ile to netto – umowa zlecenie, regeneracja odbłyśników kielce, niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty kontakt, sprawozdanie powinno zawierać odpowiedzi na pytania, wkład własny po angielsku, zasadność proz, zsm nr 2 w hrubieszowie, gmina siemiatycze, domki letniskowe wrocław, definicja mikroprzedsiębiorcy 2020, pps-1 jak wypełnić 2018, prefabet krzeszyce, praca trzebnica gov, rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady

yyyyy