Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-084/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 136750

Wydatki kwalifikowalne: 136750

Dofinansowanie: 136750

Dofinansowanie UE: 116237,5

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkola Zarządzania i Administracji w Zamościu

NIP beneficjenta: 9222136495

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010

krus radzyn podlaski, pup malbork, wwz, po kielce, wytyczno noclegi, urząd marszałkowski białystok praca, drzwi ewakuacyjne wymagania, polska vs slowacja online, inwestycje kolejowe do 2023, instytucja samorządowa, szkoła muzyczna przemyśl, multimeda, młyny rothera bydgoszcz, rządowy fundusz inwestycji lokalnych iii nabór, dotyczą, wystąpienie jakiego w parlamencie europejskim 2022, oferty pracy w staszowie, urząd pracy włodawa

yyyyy