Baby World – nowe przedszkole w Skarżysku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-005/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Skarżysko-Kamienna

Wartość ogółem: 1291915,86

Wydatki kwalifikowalne: 1291915,86

Dofinansowanie: 1098128,48

Dofinansowanie UE: 933409,21

Nazwa beneficjenta: AWANS Andrzej Miszczyk

NIP beneficjenta: 9590470472

Kod pocztowy: 26-026

Miejscowość: Bilcza

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/5/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

austria w ue, e-pensja, 136 dni po 13 sierpnia, pup gniezno praca, msp 9, wybierz zbiór zawierający tylko jednostki siły., unia europejska referat, biały kadr, morawiecki swinoujscie

yyyyy