Badawcze odkrywanie świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-002/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 419021,5

Wydatki kwalifikowalne: 419021,5

Dofinansowanie: 373661,5

Dofinansowanie UE: 356168,28

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin/Szkoła podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461893041

Kod pocztowy: 20-215

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

merytoryczna, jakie czynności trzeba wykonać podczas ewakuacji przed wyjściem z biura, praca środa wlkp pup, tarcza dla przedsiębiorców 2022, pomysłodwcy, staż z urzędu pracy 2021, polska slowqcja

yyyyy