Bądź cool! Zdawaj świetnie egzaminy zewnętrzne, nie bój się przyszłości!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-001/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 509852,91

Wydatki kwalifikowalne: 509852,91

Dofinansowanie: 509852,91

Dofinansowanie UE: 433374,97

Nazwa beneficjenta: Fundacja Na Rzecz Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 6481101857

Kod pocztowy: 41-807

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

wskaż właściwe dokończenie każdego zdania obowiązująca obecnie w polsce, up ryki, kwiecień etat, zawiercie szpital, bibliteka narodowa, tryboń ppi opinie, wojna w ukrainie 2014, punkty polska grupa, decentralizacja synonim, wynajem lokalu pod działalność gospodarczą, krajna, mak z papieru, maj bzy rybnik i ty 2019, przegląd regionów geograficznych sprawdzian

yyyyy