Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-153/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Polkowice

Wartość ogółem: 301538

Wydatki kwalifikowalne: 301538

Dofinansowanie: 301538

Dofinansowanie UE: 256307,3

Nazwa beneficjenta: Powiat Polkowicki

NIP beneficjenta: 6922274708

Kod pocztowy: 59-100

Miejscowość: Polkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

azalia pontyjska sprzedaż, we wrzesniu, generator numerów ksiąg wieczystych, urząd morski w słupsku, gov pl dekoder, zsnr2pl, jpg program, jak się nazywa powiększenie kapitału spółki, włączenie do wspólnego działania, kochanowskiego 32 warszawa, synonim przyjąć

yyyyy