Bądź najlepszym – wsparcie rozwoju uczniów z Gminy Poczesna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-264/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Poczesna

Wartość ogółem: 202911,15

Wydatki kwalifikowalne: 202911,15

Dofinansowanie: 202911,15

Dofinansowanie UE: 172474,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Poczesna

NIP beneficjenta: 5731038333

Kod pocztowy: 42-262

Miejscowość: Poczesna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

rymanów zdrój sanatorium maria, euco opinie negatywne, kredyt na innowacje technologiczne, aktualny minister zdrowia, polska cyfrowa światłowód mapą, gmina jaslo, omnik lek, e deklaracja 2014

yyyyy