Bądź niezawodny!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-036/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina:

Wartość ogółem: 1921100,93

Wydatki kwalifikowalne: 1921100,93

Dofinansowanie: 1676500,93

Dofinansowanie UE: 1632935,79

Nazwa beneficjenta: Liceum Ogólnokształcące im. Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim/powiat Janowski

NIP beneficjenta: 8621010186

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

zatrudnienie bezrobotnego dofinansowanie 2022, szkoła małochwiej, rodzinny bon mieszkaniowy gov, art 67 ust 1 pkt 6 pzp, katowice bracka, sowa efs, grafika kurs, www.sobotka.pl, tuptuś, pup kamienna góra, art 141 kw taryfikator, folpol kutno, www.tablica.pl, zs 14 wrocław, dziedzic podziemia tom 2 pdf, covid w polsce, pkp chodzież piła, program operacyjny polska cyfrowa, osoba samotnie wychowująca dziecko definicja 2020, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dofinansowanie dla firm jednoosobowych 2021

yyyyy