Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-139/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Złotniki Kujawskie

Wartość ogółem: 192437,18

Wydatki kwalifikowalne: 192437,18

Dofinansowanie: 163571,6

Dofinansowanie UE: 163571,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Złotniki Kujawskie

NIP beneficjenta: 5562561930

Kod pocztowy: 88-180

Miejscowość: Złotniki Kujawskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

konferencja 25.03.21, szukam firmy, prezes parp, zdkium wałbrzych, dotacja na założenie firmy 2019, firefox wersja, wiadomości z wałbrzycha, gdzie sprawdzić ile firma dostała dofinansowanie z tarczy, urzad pracy w kepnie, włocławek województwo, integrowanie ujednolicanie, europejska 33, dotacja na pozarolniczą działalność gospodarczą, 11 stycznia konferencja, olkusz klucze, ćwiczenia czynne wolne, co to znaczy spin off, uzupełnij według wzoru skorzystaj z tabeli z zadania pierwszego, wwwi, bursa wrocław trzemeska, 1 000,00 pln

yyyyy