Bajkowa kraina bez barier

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-013/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina:

Wartość ogółem: 242389,5

Wydatki kwalifikowalne: 242389,5

Dofinansowanie: 236389,5

Dofinansowanie UE: 206031,08

Nazwa beneficjenta: Przedszkole „Bajkowa Kraina” Elwira Czerniejewska

NIP beneficjenta: 6650004891

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

czcionka kursywa, sudop nip, kredyt na start, metoda masgutowej, wyszukiwarki internetowe lista, kmp dąbrowa górnicza, mkidn programy 2020, www, ncbr oferty pracy, gci bartoszyce, usc brzeziny, dystrybutor wody pitnej, saldo bilansu handlowego wzór, dziedzina działalności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji 777 pkt 6 wzór

yyyyy