Bajkowa Kraina-promocja i organizacja punktu przedszkolnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-038/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Olszówka

Wartość ogółem: 245709

Wydatki kwalifikowalne: 245709

Dofinansowanie: 241509

Dofinansowanie UE: 208852,65

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Górkach/Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

NIP beneficjenta: 6661075601

Kod pocztowy: 62-650

Miejscowość: Kłodawa

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

urząd pracy kępno oferty, 3,2, maria pabisz-korzeniowska, struktura biznesplanu, jaki środek stylistyczny służy wprowadzeniu zwrotu do odbiorcy, dotacja, covid 2 grudnia 2021, rpo.mazowieckie, reprezentatywność próby, moviestarplanet pl cda, jak wyciszyć działkę od drogi, musimy isc, alpaki radom, program edukacji zdrowotnej jak napisać

yyyyy