„Bajkowa Kraina – Przedszkole Niepubliczne w Łobzie”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-025/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Łobez

Wartość ogółem: 663385,31

Wydatki kwalifikowalne: 663385,31

Dofinansowanie: 663385,31

Dofinansowanie UE: 563877,51

Nazwa beneficjenta: Usługi Edukacyjne Katarzyna Kurłowicz Zygmunt Heland s.c.

NIP beneficjenta: 8561734235

Kod pocztowy: 71-200

Miejscowość: Strzelewo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

śląskie laboratoria częstochowa, powiększenie ekranu skrót klawiszowy, zespół szkół muzycznych szczecin, ir-1 wypełniony wzór informacja w sprawie podatku rolnego, działalność pozarolnicza dofinansowanie, wsl częstochowa opinie, dofinansowanie do języków obcych, dobry coaching, czcionka 8-stopniowa, pup bytom, weksel własny in blanco wzór, górale program

yyyyy