,,Bajkowa kraina” – punkt przedszkolny w Kucharkach Kościelnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-021/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Rychwał

Wartość ogółem: 749076

Wydatki kwalifikowalne: 749076

Dofinansowanie: 714076

Dofinansowanie UE: 636714,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Rychwał

NIP beneficjenta: 6652921930

Kod pocztowy: 62-570

Miejscowość: Rychwał

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski / Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

żłobek pierwsze kroki, 100 000 euro, kodeks postępowania administracyjnego dziennik ustaw, 700 euro ile to zl, druk ern-p, stowarzyszenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego, rozporządzenie covid marzec 2021, górnik iwonicz zdrój basen,, przedszkolaki bystrzaki, ogród owocowy projekt, schopen, fundusze unijne małopolska, ministerstwa rozwoju gospodarczego

yyyyy