„Bajkowe Przedszkole”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-037/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 327110

Wydatki kwalifikowalne: 327110

Dofinansowanie: 277970

Dofinansowanie UE: 278043,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn/Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

NIP beneficjenta: 9591805897

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

ustawa pzp 2021 pdf, worzenie, polska cyfrowa, praca w staszowie, do pomiaru rezystancji krzyżówka, biuro pracy jasło, kraina odkrywcy kraków, mansard kosmetyki, rozporządzenia z mocą ustawy, niezrealizowanych pisownia, roboty zamienne, atest ełk, miej, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, przykłady, podwójne zajęcie komornicze

yyyyy