Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-059/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina:

Wartość ogółem: 318095

Wydatki kwalifikowalne: 318095

Dofinansowanie: 313323,58

Dofinansowanie UE: 270380,75

Nazwa beneficjenta: Uczniowski Klub Sportowy Iskra przy Szkole Podstawowej w Sarbicach

NIP beneficjenta: 6681776985

Kod pocztowy: 62-731

Miejscowość: Przykona

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

85 722 31 64, gmina strzałkowo, urząd miasta starachowice, herbowa gniezno, klinika negocjacji, 8.6, ustawa o pit 2014, mistrzowei, stara fosa bydgoszcz, pup radziejów, dofinansowanie dla osp, powiatowy urząd pracy w ostrzeszowie, załacznik 15, dofinansowanie ocieplenia domu jednorodzinnego 2018 małopolska, mrpips formularz informacji xls, grupa wyszehradzka logo, komisarz ue

yyyyy