Bajkowe Przedszkole w Potoku Wielkim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-042/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Jędrzejów

Wartość ogółem: 192278,94

Wydatki kwalifikowalne: 192278,94

Dofinansowanie: 189282,13

Dofinansowanie UE: 163437,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Jędrzejów/Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim

NIP beneficjenta: 6561777321

Kod pocztowy: 28-300

Miejscowość: Potok Wielki

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

viki bus radom warszawa rozkład, zus cieszyn, mam oko, przetwarzania, od szkolenia do zatrudnienia, koronawirus respirator, wiedząc że 238 podzielić na 17 równa się 14 uzupełnij, fundusze pzu, administracja rządowa, glamping olsztyn, powiatowy urząd pracy kraśnik, rynek pracy 2018, monitoring ruchu pociagów, pomysł na biznes 2022 na wsi, dostępność, kobieta bez wyrazu, parafia wszystkich świętych warszawa, jaka partia kinder ma salmonelle, skrót klawiszowy zmiana karty chrome, flagi państw europy do wydruku pdf

yyyyy