Bajkowe przedszkole-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-207/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Brudzeń Duży

Wartość ogółem: 526941,92

Wydatki kwalifikowalne: 526941,92

Dofinansowanie: 440441,92

Dofinansowanie UE: 374375,63

Nazwa beneficjenta: PPHU Kontest Małgorzata Paprocka

NIP beneficjenta: 5661605381

Kod pocztowy: 09-402

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

korzystając z równości 432 razy 153 równa się 66, kod choroby 026, listy płac okres przechowywania, walbrzychnaszemiasto, s5 jaroszewo, gdzie otwarcie euro 2021, audyty finansowe, jakie usługi budowlane wykluczają z ryczałtu, zaprojektuj doświadczenie chemiczne wykrywanie obecności tlenku węgla, stosunek zobowiązaniowy

yyyyy