Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-017/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Pierzchnica

Wartość ogółem: 237509,68

Wydatki kwalifikowalne: 237509,68

Dofinansowanie: 227209,68

Dofinansowanie UE: 201883,23

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni

NIP beneficjenta: 6572439208

Kod pocztowy: 26-015

Miejscowość: Drugnia

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

minister finansów tadeusz kościński wykształcenie, urzad pracy sieradz, dotacje z ue, straż miejska wrocław praca, szkolenia kprm, jak zmniejszyć strone, agencja doradztwa rolniczego, szkolnictwo zawodowe

yyyyy