Bajkowy świat przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-074/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 99328,16

Wydatki kwalifikowalne: 99328,16

Dofinansowanie: 96328,45

Dofinansowanie UE: 84428,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Boguchwała

NIP beneficjenta: 5170036465

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowość: Boguchwała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

transport chlodniczy, tarcza covid 2022, 33-386 podegrodzie, wzór karty, ustawa o pomocy społecznej 2018 zmiany, sobie czy sobię, covid 21 kwietnia 2021, ola rosiak, umwp białystok, synonim przesłanki, krajowe

yyyyy