Bajkowy świat przedszkolaków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-027/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Baćkowice

Wartość ogółem: 513976,01

Wydatki kwalifikowalne: 513976,01

Dofinansowanie: 436879,61

Dofinansowanie UE: 387907,7

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”

NIP beneficjenta: 8631684093

Kod pocztowy: 27-552

Miejscowość: Baćkowice

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wykorzystano cały dostępny krajowy pakiet internetowy, promyk nadziei 159, staż śląskie, dzień książki dla dzieci 2022, discord w przeglądarce, eksportuj kontakty co to znaczy, stosując zasadę angażowania zmysłów w ocenie miejsca zdarzenia, szansa głogów, powiatowy urząd pracy staszów, jak wyłączyć warunkowe przekazywanie połączeń, portal o inwestycjach, karta samooceny nauczyciela 2020, szkodliwych, ul.wrzoska poznań, 40 km, kantor port łódź, praca 50+, centrum kształcenia językowego opinie, gmina strzelce opolskie

yyyyy