Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-013/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Łączna

Wartość ogółem: 1265000

Wydatki kwalifikowalne: 1265000

Dofinansowanie: 1265000

Dofinansowanie UE: 975616,4

Nazwa beneficjenta: Gminna Łączna/Zespół Szkół w Łącznej

NIP beneficjenta: 6631867243

Kod pocztowy: 26-140

Miejscowość: Łączna

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

urząd pracy gdańsk, kumite żyrardów, wszystko ma swój początek i koniec, zastosowanie gazu ziemnego, wnioski, zagrożone województwa covid, belka program, kazachstan – ukraina, portal logo, pomoc beneficjenta, czy poniższe zdania są zgodne z tekstem czy nie popraw błędne zdania, inea swarzedz, podkarpackie rpo

yyyyy