Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-185/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Bargłów Kościelny

Wartość ogółem: 342205

Wydatki kwalifikowalne: 342205

Dofinansowanie: 295309

Dofinansowanie UE: 290874,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Bargłów Kościelny/Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

NIP beneficjenta: 8461597922

Kod pocztowy: 16-320

Miejscowość: Bargłów Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

mops sierpc, pup staszów, gwd status wniosku, pełnomocnik definicja

yyyyy