Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-059/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Pierzchnica

Wartość ogółem: 544321,47

Wydatki kwalifikowalne: 544321,47

Dofinansowanie: 534340,47

Dofinansowanie UE: 462673,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Pierzchnica/Zespół Szkół w Pierzchnicy

NIP beneficjenta: 6572758103

Kod pocztowy: 26-015

Miejscowość: Pierzchnica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

habryka po goralsku, szanowny pan skrót, domki letniskowe powidz, pozyczka po ang, czy działalność gospodarcza wlicza się do urlopu, zus radzyn podlaski, i liceum ogólnokształcące im tadeusza kościuszki, strumień światła lasera krzyżówka, ustawa o języku polskim, powiatowy urząd pracy łódź, podwórko w kamienicy nazwa, pregnabit, bezzwrotna pożyczka dla samozatrudnionych

yyyyy